intellectuele eigendom & ICT

Het belang van IT/ICT in onze samenleving kan moeilijk nog worden onderschat.

In een beperkte tijdspanne is deze materie uitgegroeid tot een aparte rechtstak: we begeleiden ondernemingen en particulieren niet alleen bij het opstellen of nazicht van contracten, maar in alle juridische aspecten van IT en ICT, dus ook bij geschillen over domeinnamen, inbreuken op auteursrechten op software, internetgerelateerde piraterij, privacy-inbreuken, enz. Voor elk type informaticaproject kunt u rekenen op onze bijstand en advies.

Mr. Geert Baestaens is als specialist en docent Online Ondernemen, Recht & ICT aan Odisee en Ehsal Management School perfect geplaatst om u te begeleiden en u te behoeden voor de vele problemen en valkuilen in deze materie.

Ook specifiek op het vlak van de intellectuele eigendom (auteursrecht / merkenrecht / tekeningen & modellen/ octrooien, …) stellen we onze expertise graag ter beschikking: alle aspecten van uw merk zijn bij ons in goede handen, van commercieel concept, over registratie bij het merkendepot tot de bescherming tegen de – vaak vele – kapers op de kust.

Bezoek ook onze andere sites:

www.beschermjemerk.be

www.webshopvoorwaarden.be