Tarieven

Procederen indien echt noodzakelijk: juridische procedures zijn vaak belastend, kostelijk én tijdrovend. Wij zullen een procedure slechts dan aanraden wanneer dit proces-economisch verantwoord is, wanneer er een redelijke kans op slagen is én wanneer is gebleken dat een minnelijke regeling – helaas – niet tot de mogelijkheden behoort.

Wij adviseren u bij elke stap en informeren u uiteraard over de kosten die aan deze samenwerking verbonden zijn.

Een eerste mondeling, oriënterend advies kost bij bd-advocaten slechts eur 50,- : door tijdig een advocaat te raadplegen kan u vaak een geschil beter beheersen én een procedure zo mogelijk zelfs geheel vermijden.

Wanneer onze bijstand toch vereist is zullen we eerst nagaan of u geen beroep kan doen op uw verzekeraar rechtsbijstand, met dewelke de betaling van kosten en erelonen rechtstreeks kan geregeld worden.

 

Elke cliënt wordt individueel bijgestaan – voor de tarieven hieraan verbonden dient u een onderscheid te maken tussen kosten en ereloon:

  • de kosten (briefwisseling, telefoon, kopie, mail, fax, deurwaarderskosten etc.) worden gedetailleerd meegedeeld en aan een vast tarief aangerekend,
  • Het ereloon vormt een vergoeding voor het (juridische) werk dat een advocaat in een bepaald dossier heeft gepresteerd: het kan gebaseerd zijn op een uurtarief, op een bepaald percentage (‘waarde van de zaak’) bij invorderingen, vereffening/verdelingen, schadevergoedingen e.d. of op een forfait.

Opgelet – sedert 1 januari 2014 is op deze diensten bijkomend 21% btw verschuldigd.

 

Het is niet altijd mogelijk om bij aanvang een nauwkeurige schatting van de kosten te geven. Hoe een zaak precies zal verlopen, hangt immers af van verschillende factoren. In ieder geval streven wij ernaar om duidelijke afspraken te maken en tijdig voorschotten (provisies) te vragen, zodat de betaling kan worden gespreid.