contracten

Naast de gebruikelijke overeenkomsten inzake huur, koop/verkoop, arbeidsovereenkomsten e.d. is ons kantoor gespecialiseerd in IT-contracten.

De noemer “IT-contracten” bundelt een groot aantal uiteenlopende soorten overeenkomsten. Het gemeenschappelijke kenmerk is uiteraard het IT-aspect: diensten, producten en projecten op het vlak van IT.

Bij de start van veel IT-projecten zal bv. een geheimhoudingsverklaring worden opgemaakt, ook afgekort als NDA of non-disclosure agreement, waarin de toekomstige contractpartners elkaar verplichten tot geheimhouding.

IT-diensten kunnen ook bestaan uit het opmaken van een website, het leveren van web-content, het verstrekken van diensten of “Software-as-a-Service”, licentie-overdrachten etc.

Het brede spectrum van mogelijke onderwerpen/contracten binnen de werkingssfeer van IT heeft als gevolg dat uw juridisch raadsman gespecialiseerd in IT-recht de nodige kennis moet hebben van de elektronische gegevensverwerking op zich.

Mr Geert Baestaens is steeds werkzaam geweest op dit gebied en geeft reeds ettelijke jaren les en seminaries in IT-recht, zowel voor studenten als voor professionals.