handelsrecht, marktpraktijken en E-commerce

Bij het starten van een handelsactiviteit (onderneming, zelfstandige in hoofd- of bijberoep, winkel, webshop, …) worden de juridische details als eens over het hoofd gezien – ‘dat zijn zorgen voor later‘.

Het is echter net bij die start dat het verhaal moet kloppen: algemene voorwaarden, een sluitende privacyverklaring en aansluitend factuurvoorwaarden, gekoppeld aan een sterk merk zijn dé sleutels tot succes!

Goede afspraken maken goede vrienden, uiteraard ook en misschien zelfs vooral bij handelstransacties. Onze eerste bekommernis daarbij is om latere discussies te vermijden. Net om die reden is het noodzakelijk om je afspraken te baseren op goede contracten, in harmonie met de algemene voorwaarden en offertes.

Gerechtelijke procedures kunnen niet steeds vermeden worden. Wij staan u bij en vertegenwoordigen u zowel in de rechtbank als daarbuiten.