vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht wordt gekenmerkt door een grote administratieve rigiditeit: zonder kennis van zaken én voortdurende bijscholing is het quasi onmogelijk om één van de vele complexe administratieve procedures tot een goed einde te brengen.

Mr. De Raedemaeker is specialiste in regularisatieprocedures, visumaanvragen, procedures tot erkenning van een buitenlands huwelijk, gezinshereniging, het bekomen van de Belgische nationaliteit, beroepsprocedures bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Raad van State en de Rechtbank van Eerste Aanleg, etc.

Steeds wordt vooraf nagegaan of u in aanmerking kan komen voor juridische bijstand. Uw procedure is bij ons in goede handen.