invorderingen

Een efficiënt debiteurenbeheer is de basis van een gezonde onderneming! bd-advocaten verzorgt voor u de invorderingsdossiers, maar u kan bij ons uiteraard eveneens terecht voor sluitende factuurvoorwaarden en handelscontracten.

Elk invorderingsdossier wordt apart geëvalueerd: we streven ernaar om de hoofdsom inclusief kosten en intresten te recupereren.

Ons ereloon bestaat uit het schadebeding – slechts wanneer u geen schadebeding heeft voorzien (of u wenst dit niet in te vorderen) of wanneer effectief een procedure noodzakelijk is (met betwisting), wordt een beperkt uurtarief in rekening gebracht.

Waar nodig wordt de solvabiliteit van de debiteur grondig nagegaan – het is niet de bedoeling dat invorderingsdossiers u meer kosten dan ze opbrengen.

Wanneer een faling onafwendbaar blijkt te zijn verzorgen we uiteraard ook de contacten met de curator en rechtbank.