Info – dienstenwet

bd-advocaten beoogt een zo transparant mogelijke dienstverlening, wat betekent dat u recht heeft op alle mogelijke relevante informatie, vooraleer u uw dossier aan ons toevertrouwt!

bd-advocaten is gevestigd te 2800 Mechelen, Augustijnenstraat 10.

Elke advocaat van het kantoor bd-advocaten baat zijn kantoor in eigen naam of via zijn/haar vennootschap uit.

Uiteraard wordt ten bate van de cliënten samengewerkt met het oog op een optimale dienstverlening.

 

Individuele coördinaten:

Mr. Dirk Jacobs:

ondernemings- en BTW nummer 0821.646.022

e-mail: dirk@bd-advocaten.be

 

Mr. Geert Baestaens:

advocatenkantoor Baestaens bvba – ondernemings- en BTW nummer 0890.383.982

e-mail : geert@bd-advocaten.be

 

Mr. Martine De Raedemaeker:

ondernemings- en BTW nummer 0825.826.425

e-mail: martine@bd-advocaten.be

 

De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten wordt verzekerd (via de Orde van Vlaamse Balies) voor een bedrag van 1.250.000 € per schadegeval bij Amlin Europe NV.

Meer detail over de inhoud van deze polis en de vrijstelling vindt u in de polis.

 

U kan bij ons kantoor terecht voor onder meer:

  • bijstand bij bemiddeling, verzoeningspogingen en onderhandelingen
  • juridisch advies
  • bijstand en vertegenwoordiging voor alle rechtbanken in België en voor de buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten.

De kost van onze dienstverlening verschilt naargelang de aard van de te leveren prestaties.

U vindt meer informatie onder de tab ‘tarieven’ op deze site.

Na een verkennend gesprek kan u op eenvoudig verzoek een eerste indicatieve kostenraming krijgen.

De algemene voorwaarden van ons kantoor worden opgenomen op deze website.

De overeenkomst aangegaan tussen de behandelende advocaat en de cliënt is onderworpen aan het Belgisch recht.

Voor eventuele geschillen zijn de balie en/of de rechtbanken van Mechelen bevoegd. Voor bijkomende informatie of voor eventuele klachten kan u bij ons terecht via:

  • POST Augustijnenstraat 10, BE-2800 Mechelen
  • FAX +32 (0)15 33 64 05
  • TELEFOON +32 (0)15 33 64 04
  • EMAIL geert@bd-advocaten.be

Alle advocaten van ons kantoor zijn voor hun activiteiten in België onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het ‘reglement met betrekking tot de taxatiecommissie van balie Mechelen van 1 juli 2010‘

Meer info via www.balie-mechelen.be/balie/taxatiecommissie.html