Nieuwe incassoprocedure tussen handelaars

Recent werd een nieuwe incassoprocedure ingevoerd voor de invordering van onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen.

Centraal aanspreekpunt is de advocaat die dient na te gaan of aan alle voorwaarden werd voldaan:

  • een vaststaande en opeisbare – contractuele (!) – schuld
  • maximum van intresten en schadebeding aan 10% van de hoofdvordering
  • schuldeiser en schuldenaar zijn handelaars – overheidsinstellingen zijn (wat had u anders gedacht…) uitgesloten.
  • uitsluiting van schulden die deel uitmaken van een faillissement, collectieve schuldenregeling of een gerechtelijke reorganisatie.

Werkwijze:

1° Uw advocaat laat een aanmaning betekenen door een deurwaarder, samen met de bewijsstukken.

2° De debiteur heeft dan één maand de tijd om te reageren.

3° Bij gebreke aan betwisting (en betaling) kan de deurwaarder na PV van niet-betwisting zelf uitvoeren

4° De debiteur kan, als hij de schuld niet betwist, een afbetalingsplan vragen.

5° Als de debiteur de schuld betwist, dient steeds gedagvaard.

 

Een goede zaak?

Ja en nee: de nieuwe invorderingsprocedure kan tijdswinst opleveren, maar er zijn nog behoorlijk wat onzekerheden, bv. de goedkeuring van het pv van de deurwaarder door een magistraat – een handeling waar geen tijdslimiet op voorzien is…

De minste betwisting stuurt u bovendien terug naar af – dan moet toch nog worden gedagvaard én is er weer heel wat (nutteloze) tijd verloren…

De praktijk zal moeten uitwijzen of dit middel geen maat voor niets zal worden. Bd-advocaten houdt u op de hoogte en zal in uw dossiers telkens nagaan wat voor u de meest tijds- en kostefficiënte oplossing is!